top of page

Retssager og Voldgift

Hvad er en rettighed værd, hvis den ikke håndhæves? 

 

Ved Skovgaard Schultz er det at føre rets- og voldgiftssager en del af kerneområdet for vores forretning. Vi fører sager om mangeartet forhold inden for særligt Fast Ejendom og Commercial, herunder særligt:

  • Lejeret

  • Entreprise

  • Kontraktuelle tvister

  • Tvister vedrørende M&A-transaktioner

  • Tvister vedrørende ejerforhold

Sager skal vurderes individuelt og tilrettelægges, således det bedste udgangspunkt opnåes med afsæt i den enkelte klients ønsker og det konkrete behov for rådgivning.

Både Jacob Skovgaard Kristensen og Rasmus Frohmé Schultz underviser derudover sideløbende som eksterne lektorer ved henholdsvis Københavns Universet og Syddansk Universitet inden for civilprocessen, og har således indgående kendskab til den retlige ramme, der danner grundlag for behandlingen af civile sager.

bottom of page