top of page

Klientinfo

1. Virksomhedsoplysninger

Skovgaard Schultz Advokatanpartsselskab (“Skovgaard Schultz”)

CVR-nr. 43 74 34 06

Absalonsgade 19
5000 Odense C
E-mail: Skovgaardschultz@Skovgaardschultz.dk

Website: www.skovgaardschultz.dk

 

Skovgaard Schultz er et anpartsselskab.

 2. Beskikkelse

Samtlige advokater i Skovgaard Schultz er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

3. Forsikrings- og garantiselskab

 

Skovgaard Schultz har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Codan Forsikring A/S, CVR-nr. 41 96 39 48,  Gammel Kongevej 60, 1790 København V, og Codan Forsikring A/S har udstedt garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

4. Forretningsbetingelser samt lovvalg og værneting

Skovgaard Schultz' forretningsbetingelser er en integreret del af vores aftale med vores kunder. Vi har aftalt lovvalg, som er dansk ret og anvender værnetingsklausul med værneting ved Retten i Odense.

5. Retshjælp

 

Skovgaard Schultz' klienter kan i visse tilfælde have adgang til offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Skovgaard Schultz er dog aldrig forpligtet til at påtage sig en sag med retshjælpsdækning. 

6. Tilsyn

 

Advokaterne hos Skovgaard Schultz er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i henhold retsplejelovens § 126. Skovgaard Schultz er derfor også omfattet af de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. Hvis der er tvister om Skovgaard Schultz' salær eller advokaters adfærd, kan den, der er klageberettigede, klage til Advokatnævnet (https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet), Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

bottom of page