top of page

Jacob Skovgaard Kristensen
Advokat
Mail: js@skovgaardschultz.dk
Telefon: +45 27 57 78 46

Jacob Skovgaard er advokat og uddannet cand.jur. fra Syddansk Universitet.

 

Jacob beskæftiger sig med ejendomstransaktioner, herunder due diligence, lejekontrakter, købsaftaler og selskabsforhold.

 

Jacob har stor erfaring med retssagsbehandling i forbindelse med sager om fast ejendom, herunder særligt erhvervs- og boliglejeret.

 

Senest har Jacob været dommerfuldmægtig ved Retten i Hillerød, og har herigennem opnået yderligere erfaring med almindelige civile sager og fogedsager.

 

Sideløbende med sit virke som advokat fungerer Jacob som ekstern lektor i Civilprocesret ved Københavns Universitet.

 

Karriere:

 

Skovgaard Schultz, 2023 –

 

Retten i Hillerød, 2022

 

Lundgrens Advokatpartnerselskab, 2019 – 2022

 

Kielberg Advokater A/S, 2015 - 2019

Skovgaard Schultz100749 kopier.jpg
bottom of page