top of page

Corporate / Commercial

Skovgaard Schultz rådgiver kommercielt om selskabs- og kontraktsforhold.

Vores rådgivning tager altid afsæt i de konkrete forretningsmæssige ønsker for klienten.

I relation til selskabsforhold rådgiver vi særligt om: 

  • Rådgivning om valg af selskabsform

  • Selskabsstiftelser

  • Ejeraftaler

  • Kapitalforhold og finansieringer

  • Generalforsamlinger

  • Fusioner og spaltninger

  • Ophør af selskaber, herunder likvidationer

Derudover rådgiver vi om kommercielle kontrakter med samarbejdspartnere, herunder i kunde- og leverandørforhold.

bottom of page